Föreläsning med Sandra (Byggsandra) Mobaraki 18 september på Malmö Arena

Den 18 september kl 07:30 har HyllieLunchen som ambition att hålla en frukostföreläsning på Malmö Arena. Med stolthet presenterar vi  Sandra (Byggsandra) Mobaraki som föreläsare! Sandra Mobaraki är det nya fenomenet inom byggbranschen och arbetar aktivt med att förändra synen av byggsektorn med syfte att inspirera fler kvinnor till branschen. Hon startade byggsandra på Instagram…
Läs mer